MINHA CONTA

Shinichi Yanagisawa

Acting
Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan
Nascimento: 1932-12-19
BIO:
Filmes Participados